Denne bog beskæftiger sig med, hvordan coaching kan skabe forandring for enkeltpersoner, teams og organisationen. Bogen kaster lys over, hvad coaches faktisk gør og hvad det sætter igang hos deres klienter.